777 577 448
general Terms and conditions
Rezervace je od 8.2.2018 možná pouze pro zákazníky s permanentkou, či s nabitým depozitem v minimální výši hodnoty žádaného vstupu (viz. ceník). Obé je možno zakoupit pouze na naší provozovně.
Způsoby rezervace
Zákazník má možnost provést rezervaci na žádanou hodinu až 14 dní dopředu a to prostřednictvím online rezervačního systému, telefonicky, nebo osobně na provozovně.
Cena za vstup
Cena vstupného je rozdělena podle času vstupu. Na aderese www.sauna-andersen.cz je rozpis jednotlivých vstupů i permanentek.
Klient si provádí rezervace na základě depositu nebo permanentky.
Při vstupu na permanentku se odečte odpovídající počet vstupů, podle počtu osob. Na jednu permanentku mohou jít v jeden den maximálně dva lidi. Pokud klient provádí rezervaci na základě předem vloženého depositu, při odbavení na recepci se vždy odečte z účtu klienta částka ve výši té dané lekce.
Platnost zakoupeného zboží
Deposit má platnost 12 měsíců od data zakoupení. Permanentka platí vždy do konce sezóny, ve které byla zakoupena. Kredit lze čerpat na libovlnou hodinu v rozvrhu. Nabitý deposit je nevratný. Deposit lze převést po předchozí domluvě na jinou osobu.
Storno poplatky
Storno rezervace je více jak 3 hodiny před jejím začátkem bez poplatku. Storno méně jak 3 hodiny před začátkem není možné a vstupné propadá v plné výši (v případě permanentek se odečte adekvátní počet vstupů).
Pro zajištění bezpečného provozu, zdravého prostředí a oboustrané spokojenosti provozovatele a zákazníka máme sepsaná pravilda v návštěvním řádu. Pokud dojde k jejich porušení, vyhrazujeme si právo vykázat narušitele z prostor naší provozovny.
1. Vstup do sauny je vymezen otevírací dobou.
2. Dětem do 5 let vstup zakázán. Dětem do 15 let vstup povolen pouze v doprovodu rodičů.
3. Vstup do sauny je výhradně na vlastní nebezpečí. V případě nejasností, konzultujte možnost saunování se svým lékařem.
4. Je výslovně zakázáno, aby do sauny vstupovali osoby: v podnapilém stavu s přenosnou kožní, vlsovou či infekční chorobou se srdeční chorobou, nebo vysokým krevním tlakem
5. Zákazníci jsou povini řídit se pokyny obsluhy.
6. Je zakázáno bez předchozí konzultace s obsluhou používat valstní vonnou esenci k polívání kamen v sauně. Stejně tak je potřeba zvyšování vlhkosti provádět se souhlasem všech osob přítomných v potírně.
7. Při používání krémů, olejů, pealingů atp. (pouze těch, které jsou určené pro použití v sauně), je návštěvník povinen dbát na zachování čistoty saunovací místnosti.
8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odcizení, či ztrátu cenností zákazníků.
9. V prostorách provozovny se zákazníci chovají slušně a ohleduplně k ostatním. Je zakázáno hlučet, běhat, či jinak ohrožovat bezpečnost a zdraví své a ostatních hostů.
10. V celé provozovně platí zakáz konzumace vlatních nápojů a potravin.
11. Veškeré prostory provozovny jsou nekuřácké.
12. Jakékoliv poškození vybavení v provozovně je host, který jej způsobil, povinen uhradit provozovateli.
13. Do sauny a do bazénu chodí návštěvníci bez plavek. Při přesunech mezi jednotlivými prostory používají župan, ručník či prostěradlo.
14. Dodržování čistoty je povinností každého zákazníka, a to ve všech prostorách. Obzvláště je nutné, aby se zákazníci osprchovali před vstupem do ochlazovacího bazénu.
15. Návštěvníci dodržují zásady mravnosti a slušnosti.
16. Návštěvníci se po osprchování vždy řádně osuší, aby předcházeli vytváření mokrých ploch. Všude se pohybují opatrně, aby předešli případným úrazům. Vstup do provozovny je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese zodpovědnost za škody a úrazy způsobené vlastní neopatrností návštěvníka či nedodržováním pokynů.